Category Archives: TWITTER

Kakve poruke ne pisati na Twitteru

Veliki dio uspjeha na Twitteru se temelji na onome o čemu odlučite pisati. Ključ je u tome da prepoznate da svaki follower kojeg imate na Twitteru je vrlo vrijedan, a svaka poruka koju napišete može vam privući više follower ili izluditi i one koje imate.