22. travnja 2024.

Tehton

TEHno bonTON

Sve manje mladih piše blogove

Dva istraživanja o mladima na internetu pokazala su kako značajno opada pisanje blogova kod tinejdžera, a bilježi porast kod osoba oko...

Sve manje mladih piše blogove

Dva istraživanja o mladima na internetu pokazala su kako značajno opada pisanje blogova kod tinejdžera, a bilježi porast kod osoba oko 30 godina.

U 2006. godini 28% tinejdžera u dobi od 12-17 i mladih od 18-29 su pisali blogove, dok je 2009. godine taj postotak pao na 14% tinejdžera i 15% mladih. U istom razdoblju postotak osoba preko 30 godina porastao je sa 7% u 2006. na 11% u 2009. godini.

Veliki pad korištenja i pisanja blogova pripisuje se sve većem korištenju društvenih mreža poput Facebooka, MySpace-a i Linkedln-a. Početkom 2000.godina blog se koristio među mladima kako bi međusobno komunicirali o životima i pisali o svojim aktivnostima, dok su sada društvene mreže preuzele takvu ulogu, no, ne koriste ih samo mladi nego i odrasli što ih čini makro-bloggingom.