Zapamtite svoju lozinku pomoću iPhone aplikacije PasswordGear

Zapamtite svoju lozinku pomoću iPhone aplikacije PasswordGear

Korištenje kompleksnih lozinki za stranice društvenih mreža, email račune i loginove za kompjuter je postalo nužno za sve koji ne žele da njihovi računi budu hakirani.

No, ponovno se javlja problem, kako zapamtiti sve te lozinke. Upravo zbog toga kreirana je aplikacija Password Gear koji to olakšava.

Aplikacija će vam omogućiti generiranje lozinke između 6 i 20 znakova koja uključuje velika i mala slova, te brojeve. Nakon što kreirate lozinku PasswordGear će vam pomoći i zapamtiti je pomoću nekoliko zabavnih vježbi. Prva vježba traži od vas da kreirate priču koja će povezati sva ta slova i brojeve, nakon što to napravite aplikacija će vam pokazati fotografije koje će poduprijeti vašu priču.

Na kraju trebate proći i mali test memorije u kojem ćete pokazati da li ste istu i zapamtili.

Ostavite komentar

*