22. travnja 2024.

Tehton

TEHno bonTON

Kontrolirajte tko vidi vaše objave na Facebooku

Kada objavljujete nešto na Facebooku postoji više opcija tko to može vidjeti pa nije loše to provjeriti...

Kontrolirajte tko vidi vaše objave na Facebooku

Kada objavljujete nešto na Facebooku postoji više opcija tko to može vidjeti pa nije loše to provjeriti i odrediti.

Kada napišete objavu ili stavite pjesmu, lijevo od opcije – objavi imate naznačeno tko će vidjeti vašu objavu, a klikom na strelicu pokraj, to možete i promijeniti.

Vaša objava može biti dostupna i vidljiva svakoj osobi koja će kliknuti na vaš profil na Facebooku (Public),  prijateljima, određenim grupama koje ste postavili unutar Facebooka ili posebno prilagođavate navodeći osobe ili grupe za koje posebno želite da vašu objavu vide ili ne.