Aplikacije uz koje ćete znati gdje ste parkirali svoj auto

Aplikacije uz koje ćete znati gdje ste parkirali svoj auto

1.    iCarPark – Aplikacija koja sprema GPS lokaciju vašeg parkirnog mjesta.

2.    Find My Car Smarter – Aplikacija koja automatski sprema lokaciju vašeg auta koristeći Bluetooth Smart technology.

3.    Car Locator – Aplikacija koja vas usmjerava prema autu. Ona vam pokazuje najbrži put da dođete do svog parkirnog mjesta.

4.    Where Did I Park – Aplikacija koja za vas pamti gdje ste parkirali, ali i nudi mogućnost fotografiranja lokacije kako biste se kasnije lakše snašli.

Ostavite komentar

*