Kako skriti godinu rođenja na Facebooku?!

Kako skriti godinu rođenja na Facebooku?!

Želite li da vam se na Facebooku pokazuje datum rođenja, ali godinu biste radije skrili iz određenih razloga, to možete napraviti na vrlo jednostavan način:

–    Prijavite se na svoj Facebook profil
–    Na svojoj vremenskoj crti kliknite na opciju – O meni
–    S desne strane će vam se pojaviti dio s vašim osnovnim informacijama
–    Pokraj datuma rođenja pokazuje se ikona – Uredi kada pređete mišem preko datuma
–    Pokraj godine kliknite na malu strelicu i odaberite kome će biti vidljiva vaša godina rođenja.