Kako skenirati svojim pametnim telefonom?

Znate li skenirati svojim pametnim telefonom?

Pametni telefoni vam mogu uštedjeti novac  i vrijeme jer na vrlo jednostavan način možete skenirati dokumente, a nakon toga ih poslati emailom ili pohraniti.

Kako biste mogli skenirati potrebna vam je aplikacija koju možete pronaći u Trgovini aplikacija na svom pametnom mobitelu (App store, Google Play i sl.). Možete odabrati između više aplikacija, kako besplatnih tako i onih koje se naplaćuju, primjeri su: CamScanner, ScannerPro, Scan2PDF, JotNot, DocScanner i sl.

Instalirajte aplikaciju te je pokrenite i slijedite upute kako biste skenirali dokument. Nakon što završite sa skeniranjem odaberite spremanje u pdf formatu i odaberite opciju slanja na email ili spremanja na mobitel.