22. travnja 2024.

Tehton

TEHno bonTON

Besplatno slanje poruka bez mreža, interneta ili Wi-Fi-a

Besplatno slanje poruka bez mreža, interneta ili Wi-Fi-a

FireChat revolucionarna je aplikacija koja omogućava da šaljete poruke kada vam nije dostupan internet. FireChat omogućuje chat komunikaciju unutar velikih grupa, u stvarnom vremenu. Istovremeno u grupi može komunicirati i tisuće ljudi, te svatko može razmijeniti poruke i fotografije sa svakim.

Najbolje od svega je što funkcionira i tamo gdje nema interneta i mobilnih mreža. U tom slučaju FireChat koristi radio u vašem mobitelu kako bi se spojio direktno na drugi mobitel, a udaljenost može biti i do 100 metara između mobitela. Ako u komunikaciji sudjeluje više mobitela udaljenost se može produžiti neograničeno sve dok udaljenost između dva uređaja koja sudjeluju u komunikaciji ne prelazi 70-100m. Ova aplikacija idealna je stoga za grupna putovanja, škole, organizacije i sl, gdje je potrebno razmijeniti informacije između više ljudi, a kada internet nije dostupan.

Kako koristiti FireChat

-1- Prvo trebate downloadati aplikaciju na svoj iOS ili Android. To možeta na stranici www.getfirechat.com

-2- Kreirajte svoj profil.

-3- Započnite s dopisivanjem ili kreirajte chatgrupe.