23. svibnja 2024.

Tehton

TEHno bonTON

Kako poslati grupni mail u GMAIL-u sa skrivenom adresom primatelja?

Može se raditi o zaštiti privatnosti i e-mail adresa, ali i o tome da ne želite da se zna tko sve prima e-mail, te da nisu svima dostupne e-mail adrese primatelja, postoji način da pošaljete e-mail na više adresa, a da nije vidljivo kome se taj e-mail šalje. Na taj način svi primatelji će primiti e-mail, ali neće vidjeti mail adrese osoba kojima je poslan mail.

Kako poslati grupni mail u GMAIL-u sa skrivenom adresom primatelja?

Ispod donosimo:

 • kako slati mailove bez vidljivog primatelja
 • grupno slanje mailova, odnosno kako kreirati grupu u GMAIL-u, te slati mailove na cijelu grupu

Kako poslati mail, a da se NE VIDI tko su primatelji maila?

Može se raditi o zaštiti privatnosti i e-mail adresa, ali i o tome da ne želite da se zna tko sve prima e-mail, te da nisu svima dostupne e-mail adrese primatelja, postoji način da pošaljete e-mail na više adresa, a da nije vidljivo kome se taj e-mail šalje. Na taj način svi primatelji će primiti e-mail, ali neće vidjeti mail adrese osoba kojima je poslan mail.

Koraci:

 • Kliknuti na Nova poruka (Compose), odnosno otvoriti novi mail koji želimo napisati.
 • Kao adresu primatelja, u polje PRIMA upisati Undisclosed recipients i u uglastim zagradama svoju mail adresu s koje šaljete mail.
  • Undisclosed recipients <vašamailadresa@gmail.com> odnosno
  • Undisclosed recipients <xxxxxx@gmail.com>
 • Kliknuti u desnom kutu maila na Skrivena kopija (Bcc)
  • Upisati e-mail adrese na koje želite poslati mail, sve adrese na koje se želi poslati mail dodati u polje Skrivena kopija – Bcc polje. Ako je više primatelja, a u pravilu se ovakvi e-mailovi šalju na više primatelja, tada ih je potrebno odvojiti točka zarezom (;)
  • Ako unosite kontakte iz imenika, kada se pojavi natpis Skrivena kopija, na njega kliknuti kako bi se otvorilo polje kontakti, te izabrati (označiti kontakte) na koje želite poslati e-mail
  • ili izabrati grupu (ako imate kreiranu grupu s kontaktima)
 • Unijeti predmet, napisati mail, te je mail spreman za slanje.

Načini slanja e-maila, a da se ne vidi tko su sve primatelji maila:

Dakle, kada se želi posalti grupni mail, ali da se ne vide primatelji, postoje dva načina:

1 – U polje primatelja upisati Undisclosed recipients <vašamailadresa@gmail.com>

U polje Skrivena kopija Bcc dodavati adrese, razdvojene s točka zarezom, na koje želite poslati e-mail.

2 – Možete prvo kreirati grupu, ako često šaljete e-mailove istoj grupi ljudi, te kada se šalje mail u primatelja upisati Undisclosed recipients <vašamailadresa@gmail.com>

U polje Skrivena kopija Bcc dodati grupu tako da kliknete na skrivena kopija, otvorit će se kontakti, izaberite na vrhu naziv grupe, kliknuti UMETNI.

Kako napraviti GRUPU za slanje mailova u GMAIL-u

Kako bi olakšali slanje e-mailova ponekad je jednostavnije napraviti grupu te slati e-mailove svima iz grupe. Donosimo korak po korak kako napraviti grupu:

 • otvoriti svoj Gmail račun odnosno ulogirati se u svoj račun na GMAIL-u
 • otvoriti KONTAKTE (Contacts)

Do njih se dođe tako da se klikne na skroz na vrhu desno krug s puno točkica, pojavi se padajući izbornik, te kliknuti na kontakte tu se pojave kontakti koje već imate

 • Stvoriti novu OZNAKU

U lijevom izborniku postoji opcija Oznake (Label), kliknuti na

+ Izradi novu oznaku (u lijevom izborniku, kao na slici ispod)

+ Dodati naziv grupe (kako želite da se grupa zove)

+ Kliknuti spremi

 • Odabrati kontakte koje želite dodati u grupu

U kontaktima (Google kontakti) koje ste na početku otvorili, pojavit će se svi kontakti. Ispred imena postoji kockica na koju trebate kliknuti kako bi označili kontakt koji želite dodati u grupu. kada označite sve željene kontakte.

– Na vrhu iznad imenika kliknuti na oznake (piše Oznake, ili je nacrtana strelica kao ispred Oznake u izborniku) i izabrati ime grupe koju želite (ako već niste kreirali novu oznaku/grupu, možete kliknuti na izradi i stvoriti novu oznaku /grupu)

+ Kliknuti PRIMIJENI

Kada naknadno želite dodati nekog u grupu, otvorite kontakt te pored imena kliknuti na Oznaka te izabrati grupu i kliknuti primijeni.

GMAIL – Kako grupi slati e-mail

 • Ukoliko želite da se vide sve e-mail adrese primatelja, a grupa vam služi samo da jednostavnije dodajete primatelje tada naziv grupe unosite u polje PRIMA ili Cc.
 • Ako želite da se NE VIDI kome ste sve poslali mail tada naziv grupe unosite u polje Skrivena kopija, a kao primatelja navodite: Undisclosed recipients svoju mail adresu u trokutastim zagradama, prema koracima na početku maila.

Kliknuti na Skrivena kopija – Moji kontakti – Izabrati grupu – Označi sve (ako svim primateljima iz grupe šaljete mail) – Umetni

Ostatak maila pišete uobičajeno.