Kako poslati grupni mail u GMAIL-u sa skrivenom adresom primatelja?

Može se raditi o zaštiti privatnosti i e-mail adresa, ali i o tome da ne želite da se zna tko sve prima e-mail, te da nisu svima dostupne e-mail adrese primatelja, postoji način da pošaljete e-mail na više adresa, a da nije vidljivo kome se taj e-mail šalje. Na taj način svi primatelji će primiti e-mail, ali neće vidjeti mail adrese osoba kojima je poslan mail.