Promjene na YouTubeu

Sigurno ste već krajem prošle godine primijetili određene promjene na YouTubeu, on se mijenja i sve više postaje sličan…

Objavljeno
Kategorizirano kao OSTALO Označeno