Najopasnije Facebook stranice

Najopasnije Facebook stranice

SafeToBe.Me je napravio istraživanje koje je pokazalo kako sve Facebook stranice nisu sigurne te izdvojio 10 najproblematičnijih budući da post ili komentar sadrži link koji vodi do spamova, krađe identiteta i drugih sličnih zlonamjernih programa:

1.  Justin Bieber

2. Texas Hold’em Poker

3. Social City

4. YoVille

5. FarmVille

6. FarmVille Cows

7. Cafe World

8. Restaurant City

9. FarmVille Sheep

10. SOY ARGENTINO

Ostavite komentar

*